Witamy
Spółka z o.o. "REWIDENT" powstała 13 września 1994r. Jest spółką prawa handlowego - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Soądowym w Poznaniu pod nr 0000089976.

Została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Warszawie pod numerem 798. Posiada numer statystyczny nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kaliszu - 250454322. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp., NIP: 622-10-02-176. Otrzymany certyfikat "PRZEJRZYSTA FIRMA" jest wyrazem naszej wiarygodności i uczciwości finansowej.

Skontaktuj się z nami:
Rewident Sp. z o.o.
Ostrów Wielkopolski
ul. Ceglana 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ważne adresy:
 
Copyright © 2009 by Rewident Sp. z o.o.