O firmie
Spółka z o.o. "REWIDENT" powstała 13 września 1994r. Jest spółką prawa handlowego - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu pod nr 0000089976.

Została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Warszawie pod numerem 798.

Posiada numer statystyczny nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kaliszu - 250454322.

Jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp., NIP: 622-10-02-176.

Otrzymany certyfikat "PRZEJRZYSTA FIRMA" jest wyrazem naszej wiarygodności i uczciwości finansowej.

Publicznym uznaniem zasług naszej spółki jest przyznanie nam przez ACTUALIDAD Madryt (Hiszpania) Międzynarodowej Nagrody "LIDER PRESTIŻU I JAKOSCI 2009".

Reprezentacja podmiotu:
Zarząd Spółki jest dwuosobowy i stanowią go:
- mgr Danuta Rostalska - Prezes
- mgr Iwona Hypka - wiceprezes

Spółka posiada kadrę wysoko wykwalifikowanych biegłych rewidentów zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego i cywilnego, przedsiębiorstw państwowych, podmiotów gospodarczych osób fizycznych oraz jednostek samorządowych o różnej formie prawnej.

Biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe w imieniu Spółki - w trakcie przeprowadzanego badania - swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z pracownikami badanych jednostek.

Skontaktuj się z nami:
Rewident Sp. z o.o.
Ostrów Wielkopolski
ul. Ceglana 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ważne adresy:
 
Copyright © 2009 by Rewident Sp. z o.o.